I Mistrzostwa Lubniewic w wyścigach na rowerach wodnych

Zapraszamy dwuosobowe ekipy do rywalizacji. Do pokonania będzie trasa wokół wyspy. Wszyscy dostaną pamiątkowe medale, a najlepsi nagrody. Jest o co walczyć. I Mistrzostwa Lubniewic w wyścigach na rowerach wodnych odbędą się 29 sierpnia na naszym ośrodku. 

Opłata startowa wynosi 50 zł od pary. 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Lubniewic Radosław Sosnowski. Partnerem zawodów jest WOPR oddział Lubniewice. 

Regulamin

Regulamin

 1. Organizatorem zawodów jest Fundacja Przyjaciół Brühla, z siedzibą w Gorzowie Wlkp., 66-400, ul Przędzalnicza 16, NIP: 599 307 51 86, która administruje Ośrodkiem Wypoczynkowym  Przystań Lubniewice. 
 2. Zawody odbędą się 29 sierpnia 2020 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Lubniewice, ul. Spacerowa 20 oraz na jeziorze Lubiąż.  
 3. Zadaniem uczestników będzie opłynięcie wyspy na jeziorze Lubiąż. Start i meta wskazana przez organizatora. Mapa stanowi załącznik do regulaminu. 
 4. Zawodnicy uczestniczą w wyścigach – rundach, po 5 rowerków w jednej rundzie. Ilość wyścigów uzależniona jest od liczby zgłoszeń. Organizator dopuszcza maksymalną ilość wyścigów – 4 (bez półfinałów i finału). 
 5. Z każdej rundy wyłonione zostaną dwa pierwsze zespoły, które awansują do półfinału. 
 6. W finale nagrodzone zostaną trzy drużyny, który najszybciej wykonają zadanie. 
 7. Zespoły mogą składać się z maksymalnie dwóch osób w dowolnej konfiguracji, przynajmniej jedna osoba z zespołu musi być pełnoletnia.
 8. Zapisy prowadzone są telefonicznie 533 348 266 lub mailowo recepcja@przystanlubniewice.pl
 9. Podczas zapisów należy podać imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy każdej osoby z pary.
 10. Zapisy prowadzone są do 24 sierpnia lub wyczerpania miejsc na liście startowej.
 11. Biuro zawodów czynne będzie w godz. 9.00-11.00.
 12. Siedziba biura: plaża Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Lubniewice.
 13. Wyścigi rozpoczną się ok. godz. 11.30. Przed każdym wyścigiem nastąpi losowanie numeru startowego. 
 14. Zawody mają charakter amatorski z własną komisją sędziowską.
 15. Każdy uczestnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. 
 16. Warunkiem udziału w zawodach jest opłacenie opłaty startowej, złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność. 
 17. Opłata startowa w wysokości 50 zł płatna w dniu zawodów przy rejestracji.
 18. W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymują: rower, kamizelki, medal okolicznościowy i poczęstunek. 
 19. Wyścigi odbywają się tylko na rowerach wskazanych przez Organizatora. 
 20. Zawody mają charakter otwarty. 
 21. O kolejności startu w poszczególnych rundach zapisów decyduje data zgłoszenia. 
 22. Dla najlepszych trzech zespołów organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
 23. Wszystkich uczestników obowiązują kamizelki ratunkowe.
 24. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów w celu przeprowadzenia zawodów oraz wyrażeniem zgody, aby zdjęcia, nagrania filmowe, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych.
 25. Komisję sędziowską powołuje organizator. 
 26. Kwestie sporne dotyczące konkretnego wyścigu mogą być zgłaszane przez zawodników i do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego wyścigu (przed rozpoczęciem biegu kolejnego). Jeżeli do tego momentu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia, wyniki są ostateczne.
 27. Informacji na temat zawodów udziela: Aleksandra Górecka 533348266, poczta elektroniczna: recepcja@przystanlubniewice.pl
 28. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (burza, deszcz) organizator może odwołać imprezę lub przesunąć ją na inny termin. 
 29. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych. 
 30. Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz rozpatrywanie wszelkich spraw spornych lub nieobjętych regulaminem należy do Organizatora.
 31. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.