Polityka prywatności i plików COOKIES serwisu www.przystanlubniewice.pl

 1. Informacje ogólne.
 1. Operatorem serwisu www.przystanlubniewice.pl jest FUNDACJA „PRZYJACIÓŁ PAŁACU BRÜHLA.
 2. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez: zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 3. Informacja o plikach cookies.
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z naszej strony internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszego Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 • Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 1. Udostępnienie danych.
 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 4. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. Informacje  dot. ustawień przeglądarek internetowych dostępne w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Klauzula Informacyjna dla Klientów FUNDACJA „PRZYJACIÓŁ PAŁACU BRÜHLA.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), FUNDACJA „PRZYJACIÓŁ PAŁACU BRÜHLA informuje niniejszym iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA „PRZYJACIÓŁ PAŁACU BRÜHLA z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Przędzalniczej 16, 66-400 Gorzów Wlkp., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000321086 („Fundacja”) e-mail: recepcja@przystanlubniewice.pl, zwana dalej Administratorem.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym w celach podatkowych, w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub obrony przed takimi roszczeniami, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na terenie Ośrodka Leśnego Przystań Lubniewice. 
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora innemu podmiotowi, wyłącznie w drodze umowy zawartej na piśmie (np. hostingodawcy).
 6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych przysługuje wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora.
 7. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, a następnie dla celów podatkowych oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub obrony przed takimi roszczeniami – przez okres 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zawarta umowa, zaś Pani/Pana dane zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci zapisu obrazu z monitoringu wizyjnego – przez okres nie przekraczający 3 miesięcy.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i/lub wykonanie umowy.
 10. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania. Jest Pani/Pan również uprawniona/y do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.
 11. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w celu realizacji przez Panią/Pana uprawnień o których mowa w pkt 10 powyżej, proszę się kontaktować pod adresem e-mail: recepcja@przystanlubniewice.pl.